Натурална козметика

Фирмите стават все по-отворени към производството  на натурална козметика, а потребителите към нейното търсене. Горчивият опит от производството и ползването на козметични продукти, които впоследствие бяха определени като опасни за човешкото здраве, е главната причина за това. Ролята на науката и научните изследвания е да се подпомогнат колебаещите се потребители да преминат към природната козметика.

Българският онлайн пазар
Logo
Shopping cart