Защо хранителна диета

Защо е важна хранителната диета?

Повечето от нас вярват, че промишлеността и транспорта са основните причинители на човешките заболявания. Истина е, че много повече хора са жертва на лошото хранене. Най-важно за човешкото здраве е храната, която приемаме – качеството и количеството. Две са главните причини за лошото качество на храните, което се предлага в магазинната мрежа:

  1. Нарастващото население и консумация на продукти.
  2. Стремежа за по-високи печалби на производители и търговци.

Биологичното земеделие използва подход към отглеждане на култури и на животни, което избягва използването на синтетични химикали, хормони, антибиотични агенти, генно инженерство, и облъчване. Затова, многостранните диети не само подобряват човешкото здраве, но облагодетелстват околната среда чрез многостранни производствени системи, които насърчават опазването на дивата природа и по-устойчивото използване на ресурсите.

Обикновено вниманието към хранителните добавки почти винаги е ограничено до важните въпроси за токсичност и други форми на замърсяване. Малко внимание се отделя на също толкова важния въпрос за съставките на храните, включително използването на козметичните хранителни добавки (по-специално, аромати, оцветители и емулгатори), използваните за направата на комбинации от съставки като евтини преработени масла, рафинирани захари и нишестета с натрий, които са вкусни и привлекателни. Относителното пренебрегване на преработката на храната е исторически разбираемо. В началото на втората половина на миналия век, марковите храни, готови за консумация храни, пиене или подгряване, „бързите“ и „удобно“ пакетирани продукти стават все по-известни и ползвани, и изместват отдавна установени диетични модели, основани на минимално обработени храни и прясно приготвени ястия и храни.

Учените, занимаващи се с храненето, технолозите и производителите на храни подчертават предимствата на първоначалните древни, а и също сравнително нови процеси като сушене, безалкохолна ферментация, охлаждане и замразяване, пастьоризиране и вакуумно опаковане. Но от друга страна, Световна здравна организация дава много силни доказателства за вредата, нанесена от частичното хидрогениране на маслата, както и категорични такива по отношение на захарта, особено при производството на безалкохолни напитки (или „сода“).

Необходимо е прилагането на специфични публични политики и действия, които да включват законови, включително фискални мерки, които да дават специален приоритет на здравето на бебетата, децата и юношите  и на подкрепата на кооперативни, малки и семейни фермери и производители на пресни храни. Те трябва да гарантират, че здравословните храни са достъпни за всички, а когато е подходящо и чрез фиксирани цени, и да насърчават и защитават културите и хранителните модели основани на прясно приготвени ястия. В днешно време са обсъдени много политики и програми, публикувани от агенциите на ООН и от национални правителства, които са предназначени да преориентират моделите на хранителните системи и консумация. Те могат и трябва да допринесат  за действия, които изцяло отчитат естеството, степента и целта на обработката на храните и са предназначени да защитават незабавно цялостно доброто здраве и благополучие на населението и живите същества на планетата.

Българският онлайн пазар
Logo
Shopping cart